10. - 12. 5. 2023 CUBEX CENTRUM PRAHA

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, 

dovolte, abych Vás jménem výboru ČCHS pozval na jedinou garantovanou akci naší společnosti v roce 2023, na kongres, který se bude konat v pražském Cubex Centru  od 10. do 12. května.
Cílem našeho společného setkání je sdílet naše odborné zkušenosti, informovat se vzájemně o novinkách v rámci jednotlivých specializací našeho širokého oboru, rozvíjet spolupráci multioborovou i kooperaci v rámci jednotlivých odborností.
Velký prostor dostane postgraduální výuka, sesterská sekce, nové technologie aj..
Ve formátu vyzvaných sdělení, vlastních původních sdělení a satelitních sympózií je cílem nabídnout informace z celé šíře chirurgie a přímo navazujících oborů.
Společenský rozměr kongresu vnímáme jako neméně důležitý, s ohledem na snahu budovat provázanou komunikující chirurgickou obec schopnou odborné spolupráce i jednotného postupu při řešení problémů s přínosem pro budoucnost našeho oboru jako takového.
               

Na setkání se všemi se těší výbor ČCHS
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.
Prezident kongresu

5 důvodů, proč se zúčastnit

Vytvořte si nové kontakty napříč republikou a upevněte ty stávající
Načerpejte nové informace jak ve svém odvětví, tak nad rámec své specializace
Využijte možnosti konzultace témat s kapacitami v oboru
Získejte zpětnou vazbu na Vaši práci
Užijte si příjemný čas s kolegy

Důležité termíny

Konec včasné registrace: 1. března 2023
Lhůta pro příjem příspěvků: 15. prosince 2022
Oznámení hodnocení příspěvků: 1. února 2023